واحد

فاطمه گرید مصطفی گرید

از غم هادی سامرا گرید

آه و واویلا آه و واویلا

غم پی غم شد بر دلش مهمان

شهر وخانه بود بهر او زندان

آه و واویلا…..

غرق شراره قلب دو نیم اش

میزند بر سر طفل یتیم اش

آه و واویلا…….

بی گنه بردند کنج زندانش

قبر او کندند پیش چشمانش

آه و واویلا…..

قرآن میگرید تا یوم الحساب

سوره ی قدر است در بزم شراب

آه و واویلا…..

جاری از داغش اشک یاسین شد

مانند حیدر خانه نشین شد

آه و واویلا…

به سبک سالار زینب نوحه شماره ۱۱