کنج زندانم
چقدر تنگ دلم برا عزیزانم
رو به قبله شده ام بیا رضا جانم
کنج زندانم

بی گناهم من
بسته شد دستای من با حلقه ی آهن
حجت خدا کجا و سیلی دشمن
بی گناهم من

مانند مادرم شد جفاها به من
با تن کبودم جسم من شد کفن

یا باب الحوائج
یا موسی بن جعفر

 

من که میمیرم
هنوزم بسته میون قل و زنجیرم
ساق پای من شکسته و زمین گیرم
من که میمیرم

اشکا میباره
هر کی از غربت من شنید عزاداره
مرغ بسته بال و پر مگه زدن داره
اشکا میباره

زیر تازیانه غرق اشک و آهم
خلصنی یا الله مرگم را میخواهم

یا باب الحوائج
یا موسی بن جعفر

#شهادت_موسی_بن_جعفر
#موسی_بن_جعفر

ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad