نوحه شهادت

کوفه امشب با یتیمان نوحه خوانی میکند
در جنان زهرا ز حیدر میزبانی میکند
رهبر خانه نشین یا امیرالمومنین
مظلوم علی جان……

کودکان چون شمع می سوزند و یاد مادرند
نیمه شب بر شانه تابوت علی را میبرند
ای ز حق محروم علی اولین مظلوم علی
مظلوم علی جان…..

ماه و نخلستان بگرید از جدایی با علی
گوشه ی ویرانه می آید نوای یا علی
آسمان غرق عزاست ماه کوفه در کجاست
مظلوم علی جان…..
.