شهر مدینه نوحه گر
گریان شده خیرالبشر

یا فاطمه شد نوبت بی مادری
دیگر ندارد آسمانت اختری

واویلتا واویلتا واویلتا

از ناله ی مادر مادر
چشم ملائک گشته تر

شد خانه ی خیرالورا عزاخانه
صاحب عزا گردیده طفلی دردانه

واویلتا………