گمان مدار که نام تو بردن عادت ماست
نسیم یاد تو در هر سحر عبادت ماست

زمین به زیر قدمهای تو سر افراز است
سلامت تو … به جان همه…سلامت ماست

اگر که، عمر جهان هم ،تمام گردد باز
ندارد آنچه تمامی همین ارادت ماست

کنار خانه ی چون تو کریم بی منت
دری دگر بزنم….باعث خجالت ماست

چو طفل اشک دگر راستگو نمیبینم
بیا بپرس که این شاهد صداقت ماست

قسم به ضامن آهو که زائران توایم
ظهور طلعت تو بهترین زیارت ماست

قسم به ساقی لب تشنه ای که دستانش
به دست مادر تو برگه ی شفاعت ماست

در اولین شب جمعه مرا به همراهت
ببر به کرببلایی که عین جنت ماست

ببر به کرببلا و بخوان که یا جداه
هنوز داغ لب تشنه ات مصیبت ماست

**سبک ندارد