یا الهی صل و سلم علی محمد و آل احمد

العجل العجل بقیه الله

اباصالح یا ابا صالح….

گل بریزید گل بریزید گل نرجس وا شد امشب

آسمانها غرق نور از خنده ی زهرا شد امشب

العجل…..
اباصالح…….

مژده یاران بوی یوسف میرسد در شهر کنعان

گلی آمد که جهان از مقدمش گردد گلستان

العجل…..
اباصالح یا…..

بین به خال لبت ای دوست شد گرفتار عالمینی

تو ز یوسف دلربایی تو به یعقوب نور عینی

العجل….
اباصالح……

صاحب ما هر بلایی بر سر آید از فراق است

همچو لاله غرق خون اهل حلب اهل عراق است

العجل……
اباصالح…..