از سر گلدسته ها عطر و بوی گل پاشید

ای بلال اذان بگو نور پیغمبر تابید

در حسن او پیداست لبخند پیغمبر

خوش آمدی خوش آمدی مولا علی اکبر

بر زمین گل میریزد گل لبخند حسین

چشمه ی کوثر گردید لب فرزند حسین

ببین که ثارالله شد ساقی کوثر

خوش آمدی خوش آمدی مولا علی اکبر

آینه در آینه نور حق گردد جلی

هر پسر داده خدا نام او باشد علی

عبادت ما شد علی علی یکسر

خوش آمدی خوش آمدی مولا علی اکبر

زائر کرببلاست زائر عرش داور

کربلا باشد بهشت به زیر پای پدر

به سوی شش گوشه زد مرغ جانم پر

خوش آمدی خوش آمدی مولا علی اکبر