سرود مسجدی

یا الهی صل و سلم علی محمد و آل احمد

صلوات صلوات علی محمد

علی اکبر یا علی اکبر یاعلی اکبر….
یا علی یاعلی یا علی اکبر

 

این پسر سر تا به پا شد آینه دار محمد

خلق احمد خوی احمد روی احمد بوی احمد

یا علی یا علی علی اکبر…..

نور رخسارش ربوده دل مصباح الهدی را

خنده زد بر روی لیلا از جنان حضرت زهرا

یا علی یاعلی علی اکبر….

گل بریزید گل بریزید که گل پیغمبر آمد

نور چشمان شباب اهل جنت ، اکبر آمد

یا علی یا علی علی اکبر

????????????????????????????????????????????????????