آمده روح دعا آمده نور جلی

که حسین ابن علی در بغل دارد علی

رسیده عید حق رسیده جشن دین

سیدنا سیدنا سید الساجدین

گشته سجاده ی تو زینت عرش برین

از خدایت شد خطاب انت زین العابدین

شفیع یوم الحشر مالک یوم الدین

سیدنا سیدنا سید الساجدین

ای قیام کربلا زنده از تکبیر تو

برق اشک چشمانت می شود شمشیر تو

زخطبه های تو شکسته پشت کین

سیدنا سیدنا سید الساجدین

تو بهشتی و کردند مقدمت را گلباران

پدرت از مدینه مادرت اهل ایران

پدر و مادرم فدای این آیین

سیدنا سیدنا سید الساجدین