۶۰_ نوحه حضرت ابوطالب

ای خدا آفتاب حرم گردیده خاموش

پدر قاسم نار و جنت ، شد کفن پوش

چشم افلاکیان پر از کواکب

شده بر پا عزای ابوطالب

سیدی سیدی یا ابو طالب

چشم زمزم شده خون ، شکسته رکن ایمان

جسم بابا بشوید علی با چشم گریان

خون دل می چکد از چشم حیدر

شمع قبرش بود اشک پیمبر

سیدی……..