واحد

سوره ی نور است در کنج زندان

بسته در زنجیر شد دست قرآن

باب الحوائج موسی ابن جعفر

سجاده ی او از خاک نمناک

در ظلمت محبوس شد ماه افلاک

باب الحوائج……….

به ملاقاتش چه ظالمانه

دشمن می آمد با تازیانه

…………

نوحه خوان گشته زهرای اطهر

زینت عرش است بر تخته ی در

………….

یوسف زهرا افتاده در چاه

حضرت رضا آجرک الله

……