امشب خدا از خانه اش جلوه نموده

از چهره ی وجه اله اش پرده گشوده

رکن حرم شد چون گل شکوفا

در بیت حق کن حق را تماشا

صاحب بیت داور خوش آمد

حیدر خوش آمد حیدر خوش آمد

مولا علی جان……….

کعبه مشرف شد که جانانش علی شد

حق میزبان گردید و مهمانش علی شد

نقطه ی بائ بسم اله آمد

قرآن رسیده دست محمد

بر دست دلدار دلبر خوش آمد

حیدر خوش آمد حیدر خوش آمد

مولا علی جان……..

قرآن ناطق می کند قرآن تلاوت

عطر کلامش بر حرم داده طراوت

بر اهل ایمان شد معنی ی دین

بوسد لبش را لبهای یاسین

ساقی ی حوض کوثر خوش آمد

حیدر……
مولا علی جان………

این خانه بی نام علی بیت الشرف نیست

کعبه مقامی دارد اما چون نجف نیست

دین بی ولای او ناتمام است

هرجا نهد پا بیت الحرام است

شافع به روز محشر خوش آمد

حیدر……
مولا علی جان…….