با توجه به حدیث☝️☝️☝️

در ماه خدا طلوع کردی چون ماه

از برکت تو، شکسته شد ، پشت گناه

مانند تو دیگر به جهان (لم یولد)

لا حول ولا قوه الا بالله

????????????????????????????????????

نام تو حلاوت است مثل صلوات

جود است و اجابت است مثل صلوات

ریزد گل نور ، از آسمان هشتم

میلاد تو برکت است مثل صلوات

** سبک موجود نیست**