(سرود مسجدی)

رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد

از تبار کوثر امشب نور دیگر جلوه گر شد

پاره ی جسم پیمبر ، ضامن آهو پدر شد

جهان گلشن شده زلبخند رضا

چه پر برکت شده ز فرزند رضا

رب صل …….
جواد ابن الرضا…….

از قدومش در جنان نهر رجب شیرو شکر شد

رو سپید از این قمر ، شیرین زنام این پسر شد

کتاب حسن او بهشت مردم است

که این نور دل امام هشتم است

رب صل……
جواد ابن الرضا….

هر سحر کوبم درت را، دست خالی،چون نسیمی

من گدای کاظمین و تو کریم ابن کریمی

دلم پر میزند سوی باب المراد

شب عید کریم شب جشن جواد

رب صل…….
جواد ابن الرضا…..

????????????????????????????????????????????????

به سبک سرود ۳۷ امام باقر علیه السلام