شده مکه باغ رضوان /همه عالم گشته چراغان
شب شادی هر مسلمان / آمده آن نور سرمد
صل علی محمد

السلام علیک یا یا رسول الله
السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله
یارسول الله

 

نور او از رب اعلا / علت خلقت دو دنیا
آمده یاسین وطاها/آمده آن فیض بی حد
صل علی محمد

السلام علیک یا یا رسول الله
السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله
یارسول الله

 

در تمام خلق دنیا / نرسد کس به آن مه ما
چه ز اخلاق و چه سیما / آینه گشته به ایزد
صل علی محمد

السلام علیک یا….

آمده نور مشارق / صبح صادق امام صادق
حاکم دلهای عاشق / عالم آل محمد
صل علی محمد

السلام علیک…..

#ولادت_حضرت_رسول_ص
#ولادت_امام_صادق_ع