(سرود مسجدی)

نور الله الصمد شد جلوه گر از عرش اعلا

از وجود او خدای لَم یَزل مَنَ عَلَینا

ز یمن مقدمش ، جهانی شد رفیع

دلم پر می زند ، سوی خاک بقیع

امام باقر مدد

ربِ صلِ علی محمد ، محمدٍ و آلِ محمد

******

زاده ی مدینه ی علم و شکافنده ی علم است

بنده ی رب علیم و آفریننده ی علم است

مدینه گل فشان ، ز عِطر و بوی او

علی ابن الحسین ، ببوسد روی او

امام باقر مدد

ربِ صلِ علی محمد ، محمدٍ و آلِ محمد

******

از رسول خاتم آورده تهیت بر تو جابر

ربنا صلِ علی سَیدنا حضرت باقر

محبت بر تو دین ، محمد بر تو نام

ز ما بر تو درود ، ز ما بر تو سلام

امام باقر مدد

ربِ صلِ علی محمد ، محمدٍ و آلِ محمد

 

*****************************

فرازی از زیارت جامعه کبیره

(که در سرود بالا به آن اشاره شده است)

خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَارا

فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ

حَتَّى مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ

فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ

و یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ

خدا شما را نورهایى آفرید

و گرداگرد عرش خود قرار داد

و با آوردنتان به دنیا بر ما منّت نهاد،

و قرارتان داد در خانه‏ هایى‏ که اجازه داد رفعت یابند

و نام او در آنها ذکر شود