مظلومه ای مانند علی مظلوم

دختر ام الائمه ، ام کلثوم

نوحه خوان قتیل العبراتی

زینبی دیگر ، عمه ی ساداتی

واویلا واویلا آه و واویلا

گل پر پر دیده ای کنج ویرانه

زینب شمع قافله تویی پروانه

وارث گلشن یاس کبودی

همسفر با سر بریده بودی

واویلا…….

آیینه ی صبر و تقوی و عصمتی

اشفعی لنا فی الجنه سیدتی

مرغ دل پر زند تا شهر دمشق

طوف مرقد آن شهبانوی عشق

واویلا…..