سرود مسجدی

امین وحی آورده پیام نور از داور

وضو بگیریم از اشک برای خواندن کوثر

علت خلقت آدم علت خلقت حوا

آمده ام ابیها آمده حضرت زهرا

یا فاطمه یا زهرا…….

نبی اکرم خم شد دست تو را بوسیده

شمیم سیب جنت ز عطر تو بوییده

باعث خیر کثیری محور آل کسایی

تو عزیز دل حیدر تو حبیب مصطفایی

یا فاطمه یا زهرا…….

خورشید و مه گردیده مات از تجلیاتت

آسان شود مشکلها ز ذکر تسبیحاتت

نغمه ام الله اکبر بر لب من سبحان الله

خوانم از ولادت تو روز و شب الحمدلله

یا فاطمه یا زهرا….