آوای ماتم و          ماه محرم است
باز این چه شورش است       در خلق عالم است

از بارگاه قدس       غم میزند صلا
نوحو علی الحسین      حی علی العزا

ای حسینم ای حسینم ای ضیاء هر دو عینم

ای شاه کم سپاه     بر لشکرت سلام
بر راس اطهر و      بر پیکرت سلام

دل از غمت حسین     کرب و بلا شده
صاحب زمان ما     صاحب عزا شده

ای حسینم ای حسینم ای ضیاء هر دو عینم

حضرت مسلم بن عقیل (ع)

خورشید عمر من آمد به روی بام
با جسم غرق خون بر تو کنم سلام

بر روی دارم و دارم چنین سخن
با خود کفن بیار ای شاه بی کفن

ای حسینم ای حسینم ای ضیاء هر دو عینم