امشب این دشت و صحرا
پر شد از عطر قرآن
آمده عید قربان حسین جان حسین جان

همدرد گریه هایم
حرفی مزن ز رفتن
مهمان یک شب من حسین جان حسین جان

ای قرار این دل خونبارم
فکر گودال می دهد آزارم

ای حسین جان یا ابا عبدالله

امشب کنار خیمه
تا سحر گردد احساس
نور جمال عباس حسین جان حسین جان

فردا ای محرم من
روی شتر سوارم
نامحرم ها کنارم حسین جان حسین جان

من پس از تو بی سرو سامانم
همسفر با خولی و سنانم

ای حسین جان یا اباعبدالله

فردا باید ببینم
آیه به آیه پامال
قرآنم بین گودال حسین جان حسین جان

فردا باید ببینم
طفل قربانی ی تو
سنگ و پیشانی ی تو حسین جان حسین جان

باشد امشب آخرین دیدارم
از جمالت دیده بر ندارم

ای حسین جان یا ابا عبدالله