از آسمان طراوت باران نزول کرد

اسرار وحی ، خانه به قلب رسول کرد

او روزه بود و سیب بهشتی حلول کرد

آری ، خدا عبادت او را قبول کرد

یک چله سجده ی سحر او نتیجه داد

سرمایه ای عظیم خدا بر خدیجه داد

***

امروز ، روز کوری آن قوم ابتر است

توحید در تلاوت آیات کوثر است

«فصل» یا رسول که هنگام «وانحر» است

روز طلوع دختر دین ، روز مادر است

داده خدا به آنکه ز یوسف ملیح تر

طفلی که سجده برده بر او یازده قمر

***

ای آنکه بوسه زد ، لب خاتم به دست تو

شد پاک نام آب ، مسلم به دست تو

حوا شده است محرم آدم به دست تو

باشد کلید خلقت عالم به دست تو

منظومه ی زمان و زمین ، اشفعی لنا

ای آسمان حبل متین ، اشفعی لنا

***

بانوی آسمانی و بر فرشی از حصیر

با چرخ آسیای تو گردید چرخ پیر

تو دختر حرا شدی و همسر غدیر

خورشید روشن استی ، از کور رو بگیر

تا از حجاب تو بدمد جلوه ی شهود

تا نور چادر تو شود منجی یهود

***

یاس بهشتی و به زمین در شکفتنی

سر تا قدم چو آیه ی تطهیر روشنی

اسرار آفرینش والای هر زنی

مریم ، اگر بتول شد از پاکدامنی

آری ولی به رتبه که زهرا نمی شود

خیرالنسای خلق دو دنیا نمی شود

***

در بخشش لباس عروسی نشانه بود

دریای جود و رحمت تو بی کرانه بود

نه سال خانه داری تو ، عاشقانه بود

آن خواهش انار تو هم یک بهانه بود

می خواستی ، به کور خرابه نشین رسد

می خواستی ، طعام بهشت برین رسد

***

زهرایی و ، نماز تو انوار کردگار

حورایی و ، به جامه ی انسیه آشکار

منصوره ای و ، نصرت تو روح ذوالفقار

تو فاطمه شدی که پناهم دهی ز نار

ام الحسن که قامت صبرت قیامت است

ام الحسین و مکتب سرخت شهادت است