ای لاله ی دل من
با اشک و آه و ناله
آورده ام دولاله حسین جان حسین جان

ای نازنین برادر
خواهرت دلغمین است
سرمایه ام همین است حسین جان حسین جان

از دو فرزند دل بریدن سخت است
شمع و گل را کشته دیدن سخت است

ای حسین جان یا اباعبدالله

راضی مشو ببینند
من را اسیر اغیار
در بین کوچه بازار حسین جان حسین جان

راضی مشو ببینند
مادر را دست بسته
حرمت من شکسته حسین جان حسین جان

کعبه ی من دور تو میگردم
بین سپاه کم خود آوردم

ای حسین جان یا اباعبدالله

 

در پیش داغ لیلا
که داده اکبر از دست
این داغ من چه سهل است حسین جان حسین جان

چون شمعی گر بسوزد
این قلب آتشینم
در خیمه می نشینم حسین جان حسین جان

خجلم زین هدیه ای برادر
هر دو طفلم بفدای اکبر

ای حسین جان یا اباعبدالله