سبک : همه جا کربلا

دشت و صحرا پر از صوت قرآن شده
مژده ای حاجیان عید قربان شده

یا حسین یا حسین

امشبی را حسین در نمازو دعاست
عصر فردا سرش بر روی نیزه هاست

یا حسین یاحسین

ساقی امشب بود گرد خیمه چو ماه
عصر فردا شود علقمه قتلگاه

یا حسین یا حسین