امشب از این دشت و صحرا صوت قرآن می رسد
حاجیان عشق فردا عید قربان می رسد
این زمین گردد منا
وای از کرب و بلا مظلوم حسین جان

امشب از نور خدا لبریز شد آیینه ام
می نشیند عصر فردا خصم روی سینه ام
بوسه گاه هل اتی
گردد از خنجر جدا مظلوم حسین جان

امشب از یاران خود دارم سپاه مهر و ماه
عصر فردا میشوم تنها میان قتلگاه
پیش چشم خواهرم
پاره پاره پیکرم مظلوم حسین جان

امشبی پروانه ی شمع وجودم زینب است
عصر فردا پیکرم در زیر سم مرکب است
جان کنم تقدیم دوست
هر چه او خواهد نکوست مظلوم حسین جان