یابن حیدر یابن زهرا زا ه ی ام البنین
ماه آل هاشمی افتاده بر روی زمین
نوحه خوان گشته حسین
بهر ( مقطوع الیدین )

حضرت عباس

جای دستان جدایت حق تو را داده دو بال
تو قمر بودی چرا در خاک و خون گشتی هلال
چهره ی ماهت چه شد
آن قد و قامت چه شد

حضرت عباس

اولین زائر کنار پیکرت شد فاطمه
تا ابد دارالزیاره می شود این علقمه
میزنم ای با وفا
بوسه ها دست تو را

حضرت عباس

بسته شد چشمت ز تیر و پشتم از داغت شکست
چشم خیمه خواب راحت را دگر داده ز دست
خیمه بی امنیت است
صحبت از غارت است

حضرت عباس