ای امان از دل مادر تو
چه بلایی رسیده سر تو
در عبا چیدن تو چه سخت است
نامرتب شده پیکر تو

آه ای امید حرم
آه جان دهم از این غم
آه عمه و نامحرم

آه ای علی اکبرم

داغ تو می شود قاتل من
پا مکش بر زمین بسمل من
ای پسر وقت جان کندنت سوخت
دل دشمن به حال دل من

آه نور چشم ترم
آه پسرم پسرم
آه جگرم جگرم

آه ای علی اکبرم