ای بانوی خانه ی شیر خدا

ای مادر ساقی ی کرببلا

مدینه خونجگر در غمت نوحه گر

تو مادر تقوی و دینی

ام الادب ام البنینی
………

کنج بقیع شد بیت الاحزان تو

چشم ملک گردیده گریان تو

خون شده دو عینت در غم حسینت

تو مادر تقوی….
ام الادب…… . …

داری به دل داغ دو شق القمر

از ماتم عباس و فرق حیدر

تازه شد داغ تو خزان شد باغ تو

تو مادر.. .
ام الادب…