اللهم صل علی محمد و آل الاطهار

ولادت ، ریحانه ی کاشانه ی حبل المتین است
آن دختری ، که زینت مولا امیرالمومنین است
بانوی عترت زینب مدد
نور ولایت “”””
روح عبادت “”””
خورشید عصمت””””

اللهم صل……

عقیله ی ، بنی هاشمی باشد و فرزند طاها
لبخند او ، بر روی مصباح الهدی دارد تماشا
روح قیامی زینب مدد
والا مقامی””””
فخر انامی””””
یار امامی “”””

اللهم صل……

بین فاطمه ، آیینه ای کوچک گرفته بر سر دست
کوثر بخوان، وقت نزول رحمت و خیر کثیر است
فرزند کوثر زینب مدد
شمشیر حیدر “”””
تو را برادر “”””
شبیر و شبر “”””

اللهم صل…..
.