بر روی “دست خدا”
آیه ای از کوثر است
زینت عرش است علی
زینتش این دختر است

نور زمین و نور سماوات یازینب _یا زینب
دختر یاسین ، عمه ی سادات یازینب _ یا زینب

فاطمه گلبوسه زد
بر گل رخسار او
دیدنی شد با حسین
لحظه ی دیدار او

عقیله ای تو ، عالمه ای تو یازینب _یا زینب
آینه دار ، فاطمه ای تو یازینب _ یازینب

خاک سرای تو را
حور و ملک بوسه زن
عشق وجودت حسین
نور نگاهت حسن

زاده ی بیت ، وحی خدایی یازینب_یازینب
جلوه ی نور ، آل کسایی یازینب_یا زینب