اللهم صل علی محمد و آل الاطهار

ای آمنه ، بر دامنت شد جلوه گر خورشید لولاک
ای عاشقان ، صل علی نبی شده سرود افلاک
ای جان قرآن یا مصطفی
ختم رسولان ….
روشن ز رویت ….
چراغ ایمان ….
اللهم صل علی محمد و آل الاطهار

از مقدمت ، غرق گلهای بهاری ماه ربیع است
ای قبله ام ، مرغ دلم زائر جنت بقیع است
قرآن ناطق روحی فداک
امام صادق …
تو را بخوانند …
دلهای عاشق …
اللهم صل علی محمد و آل الاطهار

ما تا ابد ، با قرآن و آل پیمبر پیمان بستیم
شکر خدا ، تحت لوای رهبری فرزانه هستیم
داریم ولایت شکر خدا
باشد سعادت …
با انقلابیم …
ما تا قیامت …
اللهم صل علی محمد وآل الاطهار
.