باران نور می باردو چشمه ی رحمت جوشیده
آخرین بت شکن آمد ، کاخ ستمگر لرزیده
یاسین و طاهایی یا رسول الله
خورشید بطحایی ….
لیله الاسرایی ….
الله اکبر الله اکبر
از مکه تابید نور پیمبر

از مقدم این ابراهیم کعبه شوق و شعف دارد
آتشکده ها شد خاموش گل می روید گل می بارد
ای تاج تو لولاک یا رسول الله
روشنگر افلاک …..
ذکر دلهای پاک …. .
الله اکبر الله اکبر
از مکه تابید نور پیمبر

انا انزلنا می خواند مدینه با قلب عاشق
شب قدر آمد بنگرید نزول قرآن ناطق
آیینه دار حق امام صادق
ای نور تو مطلق …..
دادی به دین رونق …..
الله اکبر الله اکبر
آمد به دنیا سبط پیمبر

.