رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد
رسول الله مدد….

چشمه ی رحمت بجوشد نور چشم عالم آمد
که به دنیا خلقت اول ، رسول خاتم آمد

شده سرد و خموش ، اگر آتشکده
بشارت می رسد ، محمد آمده
رسول الله مدد
رب صل علی….

نفس باد صبا شد پر زعطر نام احمد
شد سرود آسمانها ، یا محمد یا محمد

به مکه مژده گو ، شب عیدت رسید
بشارت آمنه ، که خورشیدت رسید
رسول الله مدد
رب صل علی…

شهر مکه تا مدینه پر شد از دلهای عاشق
ذکر جانها یا رسول و ورد لبها نام صادق

به دنیا آمده ، دو جنت آفرین
دو قدر و هل اتی ، دو قرآن مبین
امام صادق مدد
رب صل علی….
.