عید ولایت آمد مژده چشم انتظاران
کام ما شیرین شد از نام صاحب الزمان

بر دشمن او باد دوزخ و بی تابی
مرگ بر سعودی مرگ بر وهابی

……..
ای شیعه ها بیایید بود روز بصیرت
جشن تبرای ما گردیده جشن وحدت

دشمن اسلام است دشمن با خدا
مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا

………

شعار اهل زمین سرود اهل لاهوت
لعنت بر لات و عزی لعنت بر جبت و طاغوت

با دشمن نداریم هرگز ما سازشی
مرگ بر تکفیری مرگ بر داعشی

………

مژده ماه شادی و مژده ماه ربیع است
با بصیرت پرچم مکتب ما رفیع است

بگوئید یکصدا دلهای موافق
مرگ بر فتنه گر مرگ بر منافق