ای مستجاب هر دو جهان ربنای تو

ما عاقبت به خیر شویم از دعای تو

خورشیدو ماه و جان و جهان بی تو هیچ یک

جایی به دل ندارد و خالی است جای تو

در راه جمعه ای است که از مشرق حرم

پر میشود به گوش خلایق صدای تو

ای (طلعت رشیده) مگو (لن ترانی) ام

یک عمر بوده آرزوی من لقای تو

منت کشیدن از در این خانه آبرو است

مولای من تویی و منم بی نوای تو

بازار یوسف است و من و دست خالی ام

آورده ام شکسته دلی را برای تو

تنها نگاه ما سوی این خانواده است

ای آخرین امید جهان ، جان فدای تو

مولا قسم به بازوی خونین کربلا

مولا قسم به علقمه و گریه های تو

ای زائر بهشت حسینی چه میشود

ما هم شویم همسفر کربلای تو