( و قبر بطوس ) آه از محنتش
ملائک نوحه خوان بر مصیبتش
سلام بر آن روح
درود بر آن تن
صلی الله علیک یا اباالحسن

کشته شد وارث (یطهرکم)
عبا بر سر کشید خورشید هشتم
آتش گرفته
از زهر دشمن
صلی الله علیک یا اباالحسن

در حجره ی بسته زند دست و پا
جواد آمده به دیدن بابا
با چشم گریان
شده سینه زن
صلی الله علیک یا ابا الحسن

(وقبر بطوس یا لها من مصیبت…..شعر امام رضا که به قصیده دعبل افزود)