مدینه نوحه خوان مکه سیه پوش
چراغ عمر پیغمبر شد خاموش
قرآن می گرید
از آه زهرا
صلی الله علیک ، یا رسول الله

غروب خورشید است خون می گرید ماه
فما اعظم المصیبه یا الله
اصبنا بک
یا حبیبنا
صلی الله علیک یا رسول الله

آتش شعله ور از خانه ی مولاست
تنها گشته علی تنها تر زهراست
شکست این عزا
رکن علی را
صلی الله علیک یا رسول الله

(بند دوم نوحه فرازهایی از زیارت حضرت رسول ص در روز شنبه میباشد )