غم میزند صلا حی علی العزا
فریاد کربلاست ابکی علی الحسین

لبیک یا حسین

می آید آسمان همپای کودکان
پیری عصا زنان اشکش روان ز عین

لبیک یا حسین

خون می شود قلوب تنگ دل غروب
گریم که خورده چوب لبهای “ثقلین”

لبیک یا حسین

راسش میان طشت در بین کوه و دشت
خورشید نیزه گشت مولای مشرقین

لبیک یا حسین