ای تمام کائنات در عزایت نوحه گر
ای امام تشنه لب زینب آمد از سفر
السلام ای پاره تن
ای شهید بی کفن

بین شام و کوفه شد راس تو مشکات من
پیکری نیلوفری است زین سفر سوغات من
السلام ای……

ای ملائک نوحه خوان روز و شب در غربتت
لاله لاله اشک من می چکد بر تربتت
السلام……

آسمان از من گرفت اختر من ماه من
خاک قبرت یا اخا شد زیارتگاه من
السلام…….