ای پاره پاره تن ای سر بریده
از رنج اسارت ، زینب رسیده
کند زیارت قبر ثارالله
یا صاحب الزمان آجرک الله

اینجا با خون دل وضو گرفتم
بوسه از رگهای گلو گرفتم
من در طواف و کعبه ، قتلگاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

ای باغبان ز من از لاله مپرس
از شام ویران و سه ساله مپرس
در ویران جان داد با حال جانکاه
یا صاحب الزمان آجرک الله