اشک چشم فاطمه در ماتم تو دیدنی است
همچو قرآن نبی لبهای تو بوسیدنی است
پیش چشم زینبت
میچکد خون از لبت

مظلوم حسن جان…..

اولین مظلوم عالم بعد حیدر یا حسن
ای شهید ماجرای آتش و در یا حسن
غربت تو صبر تو
شد عیان از قبر تو

مظلوم حسن جان

زد اگر دشمن تو را هفتاد و دو زخم زبان
صلح تو شد انقلاب سرخ عاشورائیان
بر رسول موءتمن
هم حسینی ، هم حسن

مظلوم حسن جان

ای ملائک نوحه خوان آن دل مغموم تو
تیر باران شد چرا آن پیکر مسموم تو
در غمت زهرا گریست
ماهی ی دریا گریست

مظلوم حسن جان

همسرت گردیده قاتل خانه ات شد قتلگاه
غربتت را زخم دشمن روی پایت شد گواه
چشم عالم شد پر آب
تربتت در آفتاب

مظلوم حسن جان