(آجرک الله یا صاحب الزمان)

زمین لرزد و آسمان غرق آه
به یک تن زدند، از ستم یک سپاه
نهادم به روی سرم هر دو دست
که قاتل رود جانب قتلگاه

حسین یا حسین

دویدم به هر سو……به دادم برس
و یا حی و یا هو به دادم برس
رسیدم به جایی که از بی کسی
به دشمن زدم رو ، به دادم برس

حسین یا حسین

منم نوحه خوان ، مادرم دلغمین
که گلچین شده با گلم همنشین
روی برگ گل میکشد خنجر و
نشسته به بالای عرش برین

حسین یا حسین

بود زینت خاتم المرسلین
بود فرش او بال روح الامین
مزن ،نامسلمان به قرآن تو پا
نخوابان تنش را به روی زمین

حسین یا حسین

مزن بر تنش ای سنان رحم کن
مبر خاتمش ، ساربان رحم کن
بگو قاتلش را که خنجر مکش
براین کشته ی نیمه جان رحم کن

حسین یا حسین