دلا گریه کن در عزای حسین
بخوان نوحه ی کربلای حسین
قدم نه به صحن و سرای حسین
سفر کن به پایین پای حسین

سلام علی علی ابن الحسین

به آیینه ی تو قمر بوسه زد
به زخم تن تو ، جگر بوسه زد
لب تشنه ات را بهانه نمود
لب تشنه ات را پدر بوسه زد

سلام علی……

پس از تو جهان شب شده وای من
پریشان چو زینب شده وای من
تو را در عبا چیدم اما دریغ
تنت نامرتب شده وای من

سلام علی…..

دو تا فرق تو همچو حیدر شده
برای تو ساقی پیمبر شده
سر تو شکسته ز ضرب عمود
تنت بوسه باران خنجر شده

سلام علی……..

چه شد یوسفم با تن اطهرت
ببوسم لب و روی پیغمبرت
چه گرگی تو را پاره پاره نمود
نه پیراهنی مانده نه پیکرت

سلام علی…….