رسیده بوی کربلا بر مشام
تو ای سرزمین بلا السلام
از این قافله بوی هجران رسد
به منزل رسید کاروان امام

حسین یا حسین

قرار دلم بی قرارم مکن
به درد جدایی دچارم مکن
همه دلخوشی ام به دنیا تویی
دوباره مرا ، داغدارم مکن

حسین یا حسین

همین جا ببوسم گلوی تو را
ببینم روی خاک ، روی تو را
همین جا ز گودال خون بشنوم
ز شمشیر و از نیزه ، بوی تو را

حسین یا حسین