چون بغض گلو گیرم چون گریه سرازیرم

ماندم که چرا بی تو از غصه نمی میرم

مولا یا اباصالح………

ای کوی تو معراجم ای خاک رهت تاجم

بر مهر تو مشتاقم بر جود تو محتاجم

مولا یا اباصالح……..

آرامش هر روحی باب الله مفتوحی

در راه خدا ، خضری در بحر بلا نوحی

مولا یا اباصالح…….

ای دلبر جانانه عالم شد عزاخانه

در بین در و دیوار سوزد گل و پروانه

مولا یا اباصالح…….