امشب از خیمه ها می رسد صوت مناجات

شب قدر است و وای از دل عمه ی سادات

کربلا مست عطر و بوی سیب است

خواهری نوحه خوان حسین غریب است

یاحسین یاحسین سالار زینب

******

امشب ای ماه من می کنم رویت نظاره

عصر فردا ببوسم گلوی پاره پاره

وقت آن آمد ای دار و ندارم

کهنه پیراهنی بهرت بیارم

یاحسین یاحسین سالار زینب

******

امشب از یاوران می رسد آوای تکبیر

عصر فردا چه تنها به زیر تیغ و شمشیر

بشکند از ستم آیینه ی او

می نشیند عدو برسینه او

یا حسین یا حسین سالار زینب