خیمه ها پر شده از بوی عطر شهادت

شده ام بی علمدار و این یعنی اسارت

لاله ی پرپرم دیگر نیاید

پاسبان حرم دیگر نیاید

الوداع الوداع اخا ابالفضل

******

خواب راحت دگر خیمه های من ندارد

دشمن اینجا پی تسلیت آتش بیارد

خیمه هایم شود چون در و دیوار

می شود کشتن فاطمه تکرار

الوداع الوداع اخا ابالفضل

******

دیده ام نازنین پیکرش بی دست و سر بود

ساقی ام از تمام شهیدان تشنه تر بود

بوسه بر چشم او زد تیر دشمن

خون آن دیده ریخت از دیده ی من

الوداع الوداع اخا ابالفضل