ای پناه حرم از غمت پشتم شکسته

تو علمدار من بودی ای در خون نشسته

بی تو اهل حرم در اضطرابند

خیمه ها منتظر از بهر آبند

یا اخا یا اخا یا ابوفاضل

******

تیر اگر بوسه بر چشم مستت داده عباس

چشم دشمن سوی خیمه ها افتاده عباس

بعد تو بر سرشک من بخندند

بعد تو دست زینب را ببندند

یا اخا یا اخا یا ابوفاضل

******

بر سر سرو من جای ضربه ی عمود است

زائر لاله ی پرپرم یاس کبودم

مادرم آمده ای ساقی من

تا بگیرد سرت را روی دامن

یا اخا یا اخا یا ابوفاضل