نوحه خوانی کند آسمان با گریه هایم

تو ذبیح منی من خلیل کربلایم

زمزم اشک من و مِنی همین جاست

دل من چون تن تو اربا اربا ست

یاعلی یاعلی علی اکبر

******

از لب و از روی ماه تو بوسه بگیرم

آمده خواهرم از حرم تا من نمیرم

پیش چشمان نامحرم علی جان

شمع و پروانه سوخت از غم علی جان

یا علی یا علی علی اکبر

******

هر طرف می روم جسم تو افتاده آنجا

در عبا تکه تکه بچینم پیکرت را

چشم بابا شده پر از ستاره

قتلگاهت شده دارالزیاره

یاعلی یاعلی علی اکبر