آینه دار چهره ی پیمبر
یوسف زهرایی و سبط حیدر

حیدر کربلا علی اکبر

خیمه شده ز داغ تو نوحه گر
لبهای تشنه ات ز خون گشته تر

حیدر کربلا علی اکبر

کم گشته راه چاره
اذان بگو دوباره
با اشک خود بشویم این زخم بی شماره

ولدی علی جان___________

نوحه سرا ز خیمه آمد خواهر
من می زنم به سینه او روی سر

حیدر کربلا……

ای جگرم ببین شدم خونجگر
ای پسرم دگر شدم بی پسر

حیدر کربلا….

شکسته ابرو علی
دریده پهلو علی
کنار تو رسیدم با سر زانو علی

ولدی علی جان