گریان نخل کوفه و شیعه عزادار

در ماتم جانسوز میثم تمار

واویلا……….

خضاب از خون بر محاسنش کشیدند

زبان مداح علی را بریدند

واویلا…….

بر دار کوفه تن او لاله گون شد

با نیزه ای جان از پیکرش برون شد

واویلا……..